Chat with us, powered by LiveChat

Chính Sách Bảo Mật

Live Casino House cam kết bảo vệ riêng tư tất cả thông tin mà bạn đã cung cấp tại website của chúng tôi ("Thông tin Cá nhân"). Thông tin Cá nhân là những thông tin liên quan đến bạn, bao gồm Họ Tên, Địa chỉ, Ngày sinh, Chi tiết thẻ thanh toán và các thông tin khác liên quan. Live Casino House bảo đảm rằng việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn luôn tuân thủ với các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư ở các quốc gia chúng tôi hoạt động. Theo đó, Live Casino House đưa ra chính sách này để thông báo về việc chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn khi cần thiết.

Trang web của chúng tôi có thu thập Thông tin Cá nhân của bạn không?

Nếu bạn cung cấp tên và địa chỉ cá nhân tại các mục yêu cầu trên trang web để tìm hiểu thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn đã tự nguyện cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho HappyLuke. Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho các mục đích đăng ký tài khoản tại Live Casino House. Nếu bạn đã đăng ký thành công tài khoản khách hàng tại Live Casino House, bạn phải sử dụng mật khẩu riêng để đăng nhập vào trang web Live Casino House. Một "session cookie" sẽ được kích hoạt cho phép bạn thoát và đăng nhập mà không cần nhập lại mật khẩu. Máy chủ web của chúng tôi sẽ ghi lại các trang bạn ghé thăm bên trong trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu. Live Casino House đề xuất để xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau: quản lý tài khoản, duy trì tài khoản và bổ sung vào hồ sơ riêng của chúng tôi, giám sát mức độ sử dụng trang web và chất lượng dịch vụ và thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm ("mục đích"). Tất cả thông tin được thu thấp đều là tài sản của Live Casino House và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích trên. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, chúng tôi sẽ có thể kiểm tra đoạn đối thoại bất kỳ giữa bạn và chúng tôi bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử ("ghi âm"). E-mail sẽ không được mã hóa dù đến/từ khu vực công cộng hoặc riêng tư của trang web này.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân của bạn có thể, dành cho các mục đích mô tả ở trên, được chuyển giao hoặc tiết lộ cho các công ty liên kết, đối tác kinh doanh hợp pháp của chúng tôi và họ sẽ có quyền xử lý thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi và các công ty có thể giữ lại bên thứ ba để xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau và sẽ được quản lý bởi một hợp đồng theo yêu cầu của pháp luật. Khi có yêu cầu của pháp luật hoặc các quy định, dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được tiết lộ cho một cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý

Sự đồng ý

Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi đăng ký với chúng tôi hoặc đăng nhập vào trang web, bạn đã đồng ý cho phép Live Casino House xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau theo cách thức đặt ra trong Chính sách này. Nếu bạn muốn ra điều kiện, thay đổi, hoặc hạn chế sự đồng ý của bạn, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết hiển thị trên các trang hỗ trợ của trang web chúng tôi.

Trợ giúp

Liên Hệ

00:00
Trợ giúp